Foto Nijmeegse nominaties Anna Reijnvaanprijs

Drie Nijmeegse nominaties voor de presigeuze Anna Reijnvaanprijs

Nursing Science Nijmegen soort al jaren goed tijdens de Anna Reijnvaanlezing met meerdere nominaties en regelmatig ook prijzen. Dit jaar zijn drie Nijmeegse onderzoekers genomineerd. HAN lector acute intensieve zorg Lilian Vloet voor haar praktische handvatten om ouderenmishandeling te leren signaleren. Wat doe je precies bij een knagen niet-pluisgevoel? https://blog.han.nl/acute-intensieve-zorg/2018/07/12/lectoraat-aiz-ontwikkelt-handvatten-signalering-ouderenmishandeling-in-acute-zorg/

Rianne van Boekel (Radboudumc en HAN-VDO) ‘Relationship between postoperative pain and overall 30-day complications in a broad surgical population’.

Rose Collard (Radboudumc) ‘The impact of frailty on depressive disorder in later life: Findings from the Netherlands study of depression in older persons’. Alle drie de onderzoeken betreffen zorg die verpleegkundigen dagelijks verlenen en effect hebben op verpleegsensitieve uitkomstmaten.

Het HAN-project ‘De Verpleegkundig Specialist-GGZ in de rol van regiebehandelaar

foto: Pexels

Onder leiding van Anneke van Vught heeft een RAAK-publieksubsidie toegekend gekregen en start vanaf 1 mei. Het doel is om de Verpleegkundig Specialisten-GGZ binnen een multidisciplinair team te ondersteunen bij de invulling van hun relatief nieuwe rol als regiebehandelaar. Aan de ene kant door het verzamelen van kennis en ervaringen uit de praktijk. Aan de andere kant door het ontwikkelen van een handreiking in de vorm van ‘tools’ en randvoorwaarden.

Voor meer informatie: https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/verpleegkundig-specialist/