Boek leiderschapsontwikkeling verpleegkundigen

Boek Leiderschapsontwikkeling van verpleegkundigen

Lector Marian Adriaanse en Jeroen Peters (MANP) brachten een nieuw boek over leiderschap uit. Dit boek helpt hbo-verpleegkundigen en studenten bij het verwerven en vergroten van leiderschapscompetenties. Dit is een voortdurend proces, dat start aan het begin van de bacheloropleiding en eindigt op het niveau van ervaren verpleegkundig specialist. Het is een mooie aanvulling op het boek Verpleegkundig Leiderschap dat eerder uitkwam en waar begin dit jaar de tweede druk beschikbaar is gekomen.

https://www.bsl.nl/shop/leiderschapsontwikkeling-van-verpleegkundigen-9789036821261.html

Foto Essentiele Zorg in TvZ

Er komt een heel dossier over Essentiële Zorg in TvZ

Nursing Science Nijmegen heeft afspraken gemaakt met TvZ om een heel dossier te vullen over persoonsgerichte Essentiele Zorg. In dit dossier zullen de onderzoeken die voortvloeien uit het door Zonmw gefinancierde Basis Care Revisited programma een plek krijgen. Extra aandacht zal er besteed worden aan de kennisproducten die deze onderzoekslijn heeft opgeleverd en gebruikt kunnen worden in de praktijk en het onderwijs.

https://mijn.bsl.nl/tvz-tijdschrift-voor-verpleegkundige-experts/12344390