NSN richt zich – vanuit een directe verbinding met de verpleegkundige praktijk – op vernieuwing en ontwikkeling van kennis en praktische handvatten onder meer op de volgende onderwerpen:

Professionalisering van verpleegkunde

Hoe blijven verzorgenden, verpleegkundigen, en verpleegkundig specialisten wendbaar in een veranderend zorglandschap? Hoe binden, boeien en behouden we ze voor het vak? Wat hebben verpleegkundigen nodig om zich te blijven ontwikkelen?

NSN richt zicht op de wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van verzorgenden, verpleegkundigen, en verpleegkundig specialisten, intra- en interprofessioneel (samen)werken en leer-en werkcultuur.

Verpleegkundige en innovatie

Hoe kan de gezondheidszorg duurzaam en met hoge kwaliteit van zorg worden ingericht? Welke innovaties in het zorglandschap zijn onontbeerlijk? Welke rolveranderingen in de zorg dienen zich aan?

NSN heeft volop expertise in  competenties die verpleegkundigen nodig hebben bij het vormgeven van technologische innovaties in de zorg, waaronder digitalisering en robotica. Ook omgaan, sturen en verbeteren met data is een belangrijk onderwerp.

Daarnaast richt NSN zich ook op de veranderende rol van de verzorgende, verpleegkundige, en verpleegkundig specialist in processen  van zorginnovaties. Zoals bijvoorbeeld bij het verschuiven van uitvoering van handelen door de verpleegkundige naar het monitoren van handelingen uitgevoerd door de patiënt zelf.

Persoonsgerichte essentiële zorg

Wat moeten verzorgenden, verpleegkundigen, en verpleegkundig specialisten weten en kunnen bij het verlenen van persoonsgerichte essentiële zorg? Hoe kun je als rolmodel het belang van essentiële zorg voor het voetlicht brengen?

Hoe zorg je voor gedeelde besluitvorming (Shared Decision-making), familie- en patiëntparticipatie en zelfmanagement bij verschillende doelgroepen met diverse kenmerken, zoals bijvoorbeeld mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen?