NSN Netwerk

NSN is een netwerk van (verpleegkundig) onderzoekers uit de regio Nijmegen en vormt een knooppunt van relevant wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en praktijk voor de verpleegkundige beroepsontwikkeling.

NSN is in 2018 opgericht vanuit de HAN University of Applied Sciences en het Radboudumc. Als netwerk staan de onderzoekers – zowel binnen de regio Nijmegen als daarbuiten – in directe verbinding met een groot aantal organisaties in het werkveld van onderzoek, onderwijs en zorg.

NSN hanteert bij alle activiteiten en projecten de uitgangspunten van:

Verpleegkundig leiderschap
Implementatie in de praktijk

Doel

NSN fungeert als platform voor innovatief onderzoek voor de verpleegkundige beroepsontwikkeling. Het stimuleren van samenwerking met onderzoekers uit andere disciplines -zoals (para-)medici en psychologen- maakt deel uit van intra- en interdisciplinaire verpleegkundige professionalisering.

NSN ontwikkelt, participeert, verspreidt, implementeert en zorgt voor borging van (wetenschappelijke) kennis die relevant en bruikbaar is voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in diverse settingen zoals ziekenhuis, GGZ, wijk, verpleeghuis, huisartsenpraktijk en in diverse opleidingen zoals bachelor, post-hbo en master.

NSN vertaalt uit onderzoek opgedane (wetenschappelijke) kennis naar praktische handvatten voor de praktijk en opleiding van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. 

Thema’s

NSN richt zich – vanuit het oogpunt van duurzame zorg – op de volgende thema’s en onderwerpen:

a. Wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid
b. Intra- en interprofessioneel (samen)werken
c. Leer-en werkcultuur
a. Technologische innovaties
b. Innovaties in het zorglandschap
a. Essentiële zorg
b. Evidence Based Practice (EBP)
c. Patiënt-/familieparticipatie