Zonmw Netwerkbijeenkomst; Tussen Weten en Doen

Deze maand is Nursing Science Nijmegen de gastvrouw van de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Zonmw programma Tussen Weten en Doen II. Centrale thema’s zijn; implementatie, patientparticipatie en persoonsgerichte Essentiele Zorg.

De dagvoorzitter is Mariëlle Blankenstein een patiëntvertegenwoordiger van Ikone.

Ikone wil de kwaliteit van zorg verbeteren door samenwerking tussen patiënten en de gezondheidszorg te bevorderen.

Boek gezondheid organiseren

Boek Gezondheid Organiseren is uit

Lector Miranda Laurant en hoogleraar Hester Vermeulen maakten bekend dat het nieuwe boek Gezondheid Organiseren uit is. Dit boek helpt verpleegkundigen in opleiding de rollen van zorgverlener, professional, kwaliteitsbevorderaar, samenwerkingspartner en organisator op zich te nemen om echt gezondheid te organiseren. Het geeft inzicht in de ontwikkelingen die bijdragen aan het anders denken over positieve gezondheid. Ook laat het strategieën zien die helpen met werken vanuit dit nieuwe perspectief.

Lees hier meer

Foto Essentiele Zorg in TvZ

Er komt een heel dossier over Essentiële Zorg in TvZ

Nursing Science Nijmegen heeft afspraken gemaakt met TvZ om een heel dossier te vullen over persoonsgerichte Essentiele Zorg. In dit dossier zullen de onderzoeken die voortvloeien uit het door Zonmw gefinancierde Basis Care Revisited programma een plek krijgen. Extra aandacht zal er besteed worden aan de kennisproducten die deze onderzoekslijn heeft opgeleverd en gebruikt kunnen worden in de praktijk en het onderwijs.

https://mijn.bsl.nl/tvz-tijdschrift-voor-verpleegkundige-experts/12344390

Anna Reijnvaanwetenschapsprijs

De Anna Reijnvaanwetenschapsprijs gaat naar Nijmegen

Rianne van Boekel (Radboudumc en HAN-VDO) heeft de Anna Reijnvaan wetenschapsprijs gewonnen met haar onderzoek naar postoperatieve pijn. Rianne’s co-promotor was Lector Rob van der Sande. Pijn is ook een verpleeg sensitieve uitkomst en de zorg voor comfort past in het raamwerk van persoonsgerichte Essentiele Zorg. Zij kreeg de prijs uitgereikt door Sabine Uitslag in de Stadschouwburg van Amsterdam.

https://hanvdo.nl/winnares-anna-reynvaanprijs-voor-pijnonderzoek/

Het HAN-project ‘De Verpleegkundig Specialist-GGZ in de rol van regiebehandelaar

foto: Pexels

Onder leiding van Anneke van Vught heeft een RAAK-publieksubsidie toegekend gekregen en start vanaf 1 mei. Het doel is om de Verpleegkundig Specialisten-GGZ binnen een multidisciplinair team te ondersteunen bij de invulling van hun relatief nieuwe rol als regiebehandelaar. Aan de ene kant door het verzamelen van kennis en ervaringen uit de praktijk. Aan de andere kant door het ontwikkelen van een handreiking in de vorm van ’tools’ en randvoorwaarden.

Voor meer informatie: https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/verpleegkundig-specialist/

Tweede druk van het boek Verpleegkundig Leiderschap

De eerste druk van het boek Verpleegkundig Leiderschap was snel uitverkocht en daarom verscheen al snel de tweede druk. Dit boek nodigt de verpleegkundige uit om het thema verpleegkundig leiderschap te verkennen en eigen te maken. Door leiderschap kun jij invloed hebben op de patiëntgerichtheid, effectiviteit en veiligheid van zorg. In het bijzonder op verpleeg sensitieve uikomsten die positief beinvloed worden door persoonsgerichte Essentiele Zorg. https://www.bsl.nl/shop/verpleegkundig-leiderschap-9789036820844.html