Verpleegkundig Specialist in ambulancezorg op maat

De vraag naar ambulancezorg verandert door de toename van oudere en zorgafhankelijke inwoners in thuissituaties. Kan inzet van de Verpleegkundig Specialist (VS) van meerwaarde zijn? Onderzoekers van de HAN rapporteren de resultaten van de pilot ‘De VS op straat’ bij RAV Brabant Midden-West-Noord.

Het Rapport IMPACT Studie: Inzet en Implementatie van de verpleegkundig specialist bij RAV Brabant Midden-West-Noord is samengesteld door het Lectoraat Acute Intensieve Zorg, HAN.

Zonmw Netwerkbijeenkomst; Tussen Weten en Doen

Deze maand is Nursing Science Nijmegen de gastvrouw van de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Zonmw programma Tussen Weten en Doen II. Centrale thema’s zijn; implementatie, patientparticipatie en persoonsgerichte Essentiele Zorg.

De dagvoorzitter is Mariëlle Blankenstein een patiëntvertegenwoordiger van Ikone.

Ikone wil de kwaliteit van zorg verbeteren door samenwerking tussen patiënten en de gezondheidszorg te bevorderen.

Boek gezondheid organiseren

Boek Gezondheid Organiseren is uit

Lector Miranda Laurant en hoogleraar Hester Vermeulen maakten bekend dat het nieuwe boek Gezondheid Organiseren uit is. Dit boek helpt verpleegkundigen in opleiding de rollen van zorgverlener, professional, kwaliteitsbevorderaar, samenwerkingspartner en organisator op zich te nemen om echt gezondheid te organiseren. Het geeft inzicht in de ontwikkelingen die bijdragen aan het anders denken over positieve gezondheid. Ook laat het strategieën zien die helpen met werken vanuit dit nieuwe perspectief.

Lees hier meer

Julia Crilly

Bezoek Professor Julia Crilly van Griffith University

Nursing Science Nijmegen ontving Julia Crilly en zij sprak met Sivera Berben, Lilian Vloet en Hester Vermeulen. Zij is verpleegkundig hoogleraar Spoedzorg. Ze heeft een duo functie en werkt zowel bij de Griffith University als ook bij Gold Coast Health. In februari volgend jaar zal Hester Vermeulen haar opnieuw ontmoeten tijdens haar visiting professorship aan de Gold Coast van Australië.

Anna Reijnvaanwetenschapsprijs

De Anna Reijnvaanwetenschapsprijs gaat naar Nijmegen

Rianne van Boekel (Radboudumc en HAN-VDO) heeft de Anna Reijnvaan wetenschapsprijs gewonnen met haar onderzoek naar postoperatieve pijn. Rianne’s co-promotor was Lector Rob van der Sande. Pijn is ook een verpleeg sensitieve uitkomst en de zorg voor comfort past in het raamwerk van persoonsgerichte Essentiele Zorg. Zij kreeg de prijs uitgereikt door Sabine Uitslag in de Stadschouwburg van Amsterdam.

https://hanvdo.nl/winnares-anna-reynvaanprijs-voor-pijnonderzoek/

Foto HAN promovendus wint publicatieprijs

HAN promovendus wint TVZ publicatieprijs

Mark van Veen heeft met zijn artikel over Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding de tweejaarlijkse TVZ Publicatieprijs 2018 gewonnen. Van Veen is promovendus bij het HAN Lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg van Lector Bouke Koekoek. De prijs bestaat uit een oorkonde en een cheque van € 1.000,-. Om voor de prijs in aanmerking te komen, moet een artikel gaan over innovaties in de directe patiëntenzorg die relevant en implementeerbaar zijn in de beroepspraktijk.

Lees hier meer/

Foto Nijmeegse nominaties Anna Reijnvaanprijs

Drie Nijmeegse nominaties voor de presigeuze Anna Reijnvaanprijs

Nursing Science Nijmegen soort al jaren goed tijdens de Anna Reijnvaanlezing met meerdere nominaties en regelmatig ook prijzen. Dit jaar zijn drie Nijmeegse onderzoekers genomineerd. HAN lector acute intensieve zorg Lilian Vloet voor haar praktische handvatten om ouderenmishandeling te leren signaleren. Wat doe je precies bij een knagen niet-pluisgevoel? https://blog.han.nl/acute-intensieve-zorg/2018/07/12/lectoraat-aiz-ontwikkelt-handvatten-signalering-ouderenmishandeling-in-acute-zorg/

Rianne van Boekel (Radboudumc en HAN-VDO) ‘Relationship between postoperative pain and overall 30-day complications in a broad surgical population’.

Rose Collard (Radboudumc) ‘The impact of frailty on depressive disorder in later life: Findings from the Netherlands study of depression in older persons’. Alle drie de onderzoeken betreffen zorg die verpleegkundigen dagelijks verlenen en effect hebben op verpleegsensitieve uitkomstmaten.