Congres Over de Bogen

Verpleegkundig congres: deel je idee, inspireer vakgenoten en win!

Op 12 en 14 november 2024 organiseren de HAN, het Radboudumc, het Rijnstate, de ZZG-Zorggroep, De Waalboog en het CWZ twee interessante evenementen waarbij verpleegkundige perspectieven centraal staan. Het thema dit jaar is ‘Zorgen voor morgen: samen bouwen aan duurzame zorg’.

Het symposium van dinsdag is speciaal gericht op transmurale zorg, langdurige zorg en wijkverpleging. Op donderdag staat de ontwikkeling van onze verpleegkundige professie centraal. Er is beide dagen volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en te leren van vakgenoten. Op donderdag worden tevens drie prijzen uitgereikt voor de meest waardevolle zorg-ideeën.

Aanmelden voor het congres
Elkaar inspireren én van elkaar leren; dat is het doel van het meerdaagse verpleegkundig congres in november. Daarom nodigen we inspirerende sprekers uit met visie op de toekomst van de gezondheidszorg. Bekijk het programma en meld je aan.

Laat anderen van jou leren
Daarnaast zetten we verpleegkundige initiatieven in de spotlights. Heb jij zo’n mooi initiatief bedacht? En gaat jouw idee over netwerken, professionaliseren of implementeren? Dan nodigen we je uit om je resultaten aan een breed publiek te presenteren zodat anderen van jou kunnen leren.

Je kunt meedingen naar één van de drie prijzen. Elke prijs heeft zijn eigen aandachtsgebied.

De Rijn netwerkzorgprijs
Deze prijs is voor de verpleegkundige die actief is in een transmuraal netwerk. Ben jij de persoon die in een netwerk persoonsgericht werkt, is dat netwerkorganisatie overstijgend georganiseerd en zijn de patiënten of cliënten om wie het gaat in dit project betrokken? Dan zoeken wij jou!

De Waal professionaliseringsprijs
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen geboeid worden om het vak uit te gaan voeren, ze te binden en vervolgens te behouden? De Waal professionaliseringsprijs is bedoeld voor een onderzoek ter bevordering van de positionering en professionalisering van het verpleegkundig vak.

De Maas implementatieprijs
Deze prijs is voor een verandering die door een professional geïnitieerd is en leidt tot een vernieuwing in de praktijk. De vorm kan heel divers zijn zoals een implementatietraject op de werkplek of opschaling verandertraject. Kenmerkend is dat het interprofessioneel is ingestoken.

Komt jouw initiatief of idee in aanmerking voor één van de drie prijzen? Download dan het inschrijfformulier van de betreffende prijs en stuur jouw motivatie vóór 17 september 2024 naar events.rha@radboudumc.nl

 

 

UITNODIGING JUBILEUM LECTORAAT ORGANISATIE VAN ZORG EN DIENSTVERLENING EN AFSCHEID MIRANDA LAURANT

SAMENWERKEN AAN DUURZAME ZORG. TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

We nodigen je van harte uit voor het symposium ‘Samenwerken aan duurzame zorg. Toen, nu en in de toekomst,’ ter ere van het 10-jarig jubileum van het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening. Deze middag houdt HAN-lector Miranda Laurant ook haar afscheidsrede.

Onze keynote speaker Pauline Terwijn, bestuurder van Pantein en voorzitter van het Netwerk Mooi Maasvallei, gaat in op de kracht van regionale samenwerking in de transformatieopgave van de gezondheidszorg. Schrijf je in de voor verschillende workshops van de verschillende projecten van het lectoraat via deze link Samenwerken aan duurzame zorg. Toen, nu en in de toekomst. (han.nl)

 

SLIMME, SCHONE EN SOCIALE ACUTE ZORG. EEN NIEUWE KOERS

De acute zorg slimmer, schoner en socialer, wie wil dat nu niet?
Op welke manier kunnen technologische innovaties de acute intensieve zorg verbeteren en levens redden? Hoe kunnen we afval verminderen? Hoe kun je naasten beter betrekken in de zorg met praktische tools? Hoe draag je bij aan duurzame inzetbaarheid van acute zorgprofessionals?

29 mei 2024 12.00-17.30u HAN Kapittelweg 33, Nijmegen

vindt een symposium plaats met lezingen en workshops rondom dit thema. We nodigen je van harte uit om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Meer informatie en aanmelden via deze link Slimme, schone en sociale acute zorg (han.nl)

SUCCESVOL SYMPOSIUM ‘TOEKOMSTIGE ZORG DOEN WE SAMEN’

Op dinsdag 14 november 2023 vond op de HAN Campus in Nijmegen het symposium “Toekomstige Zorg doen we Samen” plaats, gericht op de cruciale samenwerking tussen wijkverpleging en intramurale zorg, met de nadruk op transmurale zorg. Lees hier meer over het symposium Succesvol Symposium ‘Toekomstige Zorg doen we Samen’ (han.nl)

Meer informatie over het Congres Over de Bogen via Congres Over de bogen – Radboudumc

Mark van den Boogaard benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap Acute en Intensive Care

Mark van den Boogaard is met ingang van 1 september 2023 benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap Acute en Intensive Care aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit voor een periode van vijf jaar.

Hij onderzoekt langetermijngevolgen van een Intensive Care-opname. Daarnaast richt hij zich op preventie en behandeling van delier bij Intensive Care-patiënten.  

Lees meer: Mark van den Boogaard benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap Acute en Intensive Care

 

EEN HANDELING NÍET VERRICHTEN, IS OOK GOEDE ZORG

Zeker nu veel mensen langer thuis blijven wonen en de druk op wijkverpleegkundigen hoog is, is dit hét moment om zorghandelingen terug te dringen die geen meerwaarde opleveren. Hiermee voorkomen we onnodige belasting van de cliënt en zorgverlener. Plus bespaart het tijd en geld. Hoe? Lees het volledige artikel over de Beter doen beter laten’ lijst. Een handeling níet verrichten, is ook goede zorg

ACUTE.ZORG@HOME: VERMINDEREN HANDELINGSVERLEGENHEID

Wat doet een ambulanceprofessional bij een 83-jarig dame in een crisissituatie in de thuiszorg en familie geeft aan dat het zo niet langer meer kan? Een oplossing is misschien presentatie op de SEH zodat onderliggend somatisch lijden verder uitgezocht kan worden, maar is opname wel de beste keuze? Wat doet een wijkverpleegkundige wanneer ze een cliënt aantreft in een situatie met ernstige benauwdheid, hoge koorts en geen voelbare pols, waarbij de wensen of ze wel of niet ingestuurd wil worden onduidelijk zijn?

Het recent gestarte ontwerpgericht RAAK-onderzoeksproject Acute zorg@Home probeert acute ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen te beperken. Deze leiden namelijk vaak tot negatieve uitkomsten voor ouderen zelf. Denk aan het vergroten van de kwetsbaarheid, lichamelijke achteruitgang en functieverlies. Ook volgen na ontslag uit het ziekenhuis vaker heropnames, waardoor de cirkel van negatieve gezondheidsuitkomsten versterkt wordt. Lees hier het volledige artikel Zorg@Home: verminderen handelingsverlegenheid

Nieuwe lijsten met zaken die verpleegkundigen beter wel (of niet) kunnen doen

 

Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare hebben een nieuwe Beter Laten-lijst van verpleegkundige handelingen samengesteld. Van deze handelingen is aangetoond dat ze niet werken of zelfs schade kunnen veroorzaken. Wanneer verpleegkundigen stoppen met deze handelingen, houden zij meer tijd over voor zaken die waardevoller zijn voor de patiënt.

In totaal zijn 72 kwaliteitsstandaarden en richtlijnen voor verpleegkundigen en verzorgenden onderzocht. Onderzoekers zochten hierin naar aanbevelingen die aangeven dat verpleegkundigen bepaalde handelingen beter kunnen laten. Het onderzoek levert 67 concrete verpleegkundige handelingen op waarvoor bewijs is dat deze ongemak, geld of tijd besparen.

Passende zorg in de praktijk

Projectleider Getty Huisman-De Waal overhandigde de Beter Laten-lijst 2.0 op 1 juni 2023 aan de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Catharina van Oostveen, bestuurder van V&VN: ‘Hier kunnen wij als beroepsvereniging mee verder in de praktijk. Het gaat om zorg die we als verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten niet meer moeten doen omdat bewezen is dat die niet werkt of zelfs schade kan opleveren. De tijd die we ermee besparen komt ten goede aan passende zorg.’ 

Aanbevelingen

De Beter Laten-lijst 2.0 is een opvolger van de lijst uit 2017. Per sector is een overzicht en een top 5 opgesteld van handelingen die de beroepsgroep beter niet kan doen. Voorbeelden hiervan gaan onder meer over vrijheidsbeperkende maatregelen, blaasspoelingen tegen een urineweginfectie en de frequentie van wassen en douchen in verband met huidirritatie. Professionals uit het werkveld prioriteerden de handelingen. Op de aanvullende Beter Doen-lijst staan 414 positieve aanbevelingen, bijvoorbeeld over valpreventie. Het onderzoek, in opdracht van ZonMw, draagt bij aan de doelstelling van het Radboudumc om de zorg betaalbaar te houden voor de volgende generaties.

 

Meer weten?

Luister naar het fragment hierover in Villa VdB.

Lees er meer over in Nursing, Qruxx of Zorgvisie of bekijk het thema Beter laten op de website van V&VN.

Download de infographic en de volledige lijsten:

PASSENDE ZORG IN DE VERPLEEGKUNDE PRAKTIJK

Hoe kunnen verpleegkundigen en verzorgenden bijdragen aan toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg in Nederland? Collega’s van IQ healthcare, Radboudumc, de Hogeschool van Arnhem Nijmegen en Nursing Science Nijmegen (NSN), stelden in TvZ een overzicht samen van voorbeelden en onderzoek naar passende zorg in het verpleegkundig vakgebied.

Het dossier TvZ Magazine, Dossier Passende Zorg bestaat uit:

  1. Introductie passende zorg in de verpleegkunde (Benjamin Wendt, Simone van Dulmen, Hester Vermeulen en Getty Huisman-de Waal)
  2. Interview met Marieke Schuurmans
  3. Verschillende projecten in het ziekenhuis en de wijkverpleging:
  4. Beter zonder katheter (Eva Verkerk en Maike Raasing)
  5. Project KwaliTIJD, Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (Tessa Rietbergen, V&VN en Wilma van Til-Dubbink)
  6. Project Improve!; ZonMw: Verpleging & Verzorging (Jeltje Giesen, Anneke Van Vught, Marjolein Berings, Hester Vermeulen)
  7. Beter Laten in het LUMC (Anja Brunsveld-Reinders, Leti van Bodegom-Vos en Janneke de Man-van Ginkel)
  8. Projecten Renew en Dimple;  ZonMw: Verpleging & Verzorging over niet-gepaste zorg in de wijk en bevorderende en belemmerende factoren (Benjamin Wendt, Milou Cremers, Elise Schipper, Minke Nieuwboer, Simone van Dulmen, Erwin Ista en Getty Huisman-De Waal)

Naar aanleiding van het TvZ Magazine, Dossier Passende Zorg zijn Getty Huisman-de Waal en Benjamin Wendt geïnterviewd door Zorgvisie. Het volledige interview is hier te vinden: Onderzoek naar passende wijkverpleging moet onnodige zorg terugdringen (zorgvisie.nl).