Boek leiderschapsontwikkeling verpleegkundigen

Boek Leiderschapsontwikkeling van verpleegkundigen

Lector Marian Adriaanse en Jeroen Peters (MANP) brachten een nieuw boek over leiderschap uit. Dit boek helpt hbo-verpleegkundigen en studenten bij het verwerven en vergroten van leiderschapscompetenties. Dit is een voortdurend proces, dat start aan het begin van de bacheloropleiding en eindigt op het niveau van ervaren verpleegkundig specialist. Het is een mooie aanvulling op het boek Verpleegkundig Leiderschap dat eerder uitkwam en waar begin dit jaar de tweede druk beschikbaar is gekomen.

https://www.bsl.nl/shop/leiderschapsontwikkeling-van-verpleegkundigen-9789036821261.html

Foto Essentiele Zorg in TvZ

Er komt een heel dossier over Essentiële Zorg in TvZ

Nursing Science Nijmegen heeft afspraken gemaakt met TvZ om een heel dossier te vullen over persoonsgerichte Essentiele Zorg. In dit dossier zullen de onderzoeken die voortvloeien uit het door Zonmw gefinancierde Basis Care Revisited programma een plek krijgen. Extra aandacht zal er besteed worden aan de kennisproducten die deze onderzoekslijn heeft opgeleverd en gebruikt kunnen worden in de praktijk en het onderwijs.

https://mijn.bsl.nl/tvz-tijdschrift-voor-verpleegkundige-experts/12344390

Sturen op patiënt- en familieparticipatie

Binnen Nursing Science Nijmegen is participatie van patiënten en familie een centraal thema dat past binnen persoonsgerichte Essentiele Zorg. Maud Heinen en Hester Vermeulen leverden een rapport op voor de NFU waarmee bestuurders van ziekenhuizen beter kunnen sturen op participatie. Hun rapport met praktische tips is opgenomen in dit programma boekje over sturen op kwaliteit. https://www.nfukwaliteit.nl/pdf/SoK_Programmaboekje_2018.pdf

Tweede druk van het boek Verpleegkundig Leiderschap

De eerste druk van het boek Verpleegkundig Leiderschap was snel uitverkocht en daarom verscheen al snel de tweede druk. Dit boek nodigt de verpleegkundige uit om het thema verpleegkundig leiderschap te verkennen en eigen te maken. Door leiderschap kun jij invloed hebben op de patiëntgerichtheid, effectiviteit en veiligheid van zorg. In het bijzonder op verpleeg sensitieve uikomsten die positief beinvloed worden door persoonsgerichte Essentiele Zorg. https://www.bsl.nl/shop/verpleegkundig-leiderschap-9789036820844.html