OUDERENMISHANDELING HERKENNEN EN AANPAKKEN

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg ontwikkelde de EldeR Abuse ScalE: ERASE. Het is een praktisch instrument voor herkenning en aanpak van ouderenmishandeling door professionals in de zorg. ERASE is nu al in enkele ziekenhuizen in gebruik. ERASE is mogelijk ook inzetbaar in andere zorgorganisaties.
1 op de 20 ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling. Hoe kun je dit vaak verzwegen leed van oudere patiënten -in overleg met collega’s in de zorg- beter waarneembaar en bespreekbaar maken? Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN ontwikkelde het nieuwe signaleringsinstrument EldeR Abuse ScalE (ERASE). Het is een praktisch instrument dat professionals helpt om vast te stellen of het mogelijk om ouderenmishandeling gaat. Lees hier het artikel Ouderenmishandeling herkennen en aanpakken

ZORGTEAMS WERKEN AAN PASSENDE ZORG VOOR BEWONER VERPLEEGHUIS

Hoe kunnen professionals samen leren en de persoonsgerichte zorg voor de bewoner van het verpleeghuis verbeteren? De EVIDENCE-projecten hebben het lerend vermogen en het werken volgens Evidence Based Practice (EBP) versterkt. De opbrengsten zijn voor het voetlicht gebracht tijdens een symposium Evidence 2.0 op 23 maart 2023.
Tijdens het symposium werd een video gepresenteerd; medewerkers van woonlocatie De Weegbree, ZZG zorggroep, vertellen hoe ze elke dag samenwerken om het juiste voor de bewoner te doen met het aantoonbaar ‘beste bewijs’. Het nieuwe online Handboek EBP helpt hen daarbij. Bekijk de video en lees hier het artikel Zorgteams werken aan passende zorg voor bewoner verpleeghuis (han.nl)