ALS MUZIEK IN JE OREN

HAN University of Applied Sciences en Opella hebben op donderdag 2 november een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg van de HAN en Opella gaan gezamenlijk onderzoeken hoe muziektherapie kan bijdragen in de zorg aan jonge thuiswonende zorgvragers met dementie. De analyse maakt onderdeel uit van een groter onderzoek naar het inzetten van biofeedback bij vaktherapie. Lees hier meer over de samenwerking Als muziek in je oren (han.nl)

ZORGTEAMS WERKEN AAN PASSENDE ZORG VOOR BEWONER VERPLEEGHUIS

Hoe kunnen professionals samen leren en de persoonsgerichte zorg voor de bewoner van het verpleeghuis verbeteren? De EVIDENCE-projecten hebben het lerend vermogen en het werken volgens Evidence Based Practice (EBP) versterkt. De opbrengsten zijn voor het voetlicht gebracht tijdens een symposium Evidence 2.0 op 23 maart 2023.
Tijdens het symposium werd een video gepresenteerd; medewerkers van woonlocatie De Weegbree, ZZG zorggroep, vertellen hoe ze elke dag samenwerken om het juiste voor de bewoner te doen met het aantoonbaar ‘beste bewijs’. Het nieuwe online Handboek EBP helpt hen daarbij. Bekijk de video en lees hier het artikel Zorgteams werken aan passende zorg voor bewoner verpleeghuis (han.nl)

Opening vernieuwd iXperiumlab en HAN studiecentrum

Op 1 december was de officiële opening van de nieuwe locatie van het iXperium Health. In dit innovatielab staan technologie in zorg, welzijn en sport centraal.

Naar digi- endatavaardige studenten en medewerkers

De academie Gezondheid en Vitaliteit (AGV) van de HAN hecht veel waarde aan het iXperium Health. Academiemanager Peter-Hans Vierhoven: “Het iXperium Health past uitstekend binnen de doelen van onze academie om studenten en medewerkers digi- en datavaardig te maken. We zien dat technologie de komende jaren steeds belangrijker wordt. Door de vergrijzing en de tekorten in de zorg zijn de uitdagingen niet meer op te lossen met extra handen aan het bed. Betere, handigere en slimmere techniek biedt daar een uitkomst.” 

Lees het volledige artikel via deze link HAN iXperium Health krijgt plek die het verdient

VERPLEEGKUNDIGE ZORG IN DE TOEKOMST: SAMENWERKEN IN DE REGIO                   

Op 4 oktober jl. organiseerden verpleegkundigen van het Radboudumc, CWZ, ZZG, de Waalboog en de HAN een gezamenlijk symposium onder bovenstaande titel. Meer dan 100 deelnemers spraken met elkaar over: ‘Hoe kunnen wij als professionals in de regio Nijmegen samenwerken aan het toekomstbestendig maken van verpleegkundige zorg?’ Er werd veel kennis en ervaring uitgewisseld over welke initiatieven en projecten er in onze regio al zijn. En hoe de verpleegkundige of verzorgende kan meewerken als voortrekker van veranderingen die nodig zijn voor toekomstbestendige zorg.

Bekijk hier de korte film over het symposium Future proof nursing_Hub Nijmegen 2022 on Vimeo .