EEN GOED GEVOEL DANKZIJ ‘FEELING GOOD!’

Op 7 juni vond het symposium ‘Feeling Good!’ plaats, georganiseerd door de Masteropleiding Vaktherapie en het Lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg. Het thema van het symposium was psychisch lijden, een onderwerp dat niet zozeer over ziekten in het hoofd gaat, maar over de uitdagingen die mensen tegenkomen in hun dagelijks leven.

De dag werd geopend door lector Suzanne Haeyen, waarop een lezing volgde door Prof. dr. Jim van Os over ‘De ggz als complex probleem en de rol van vaktherapie in de transformatie’. Aansluitend liet Manon Binnenmars, psychomotorisch therapeut, zien hoe de visie van Van Os in de praktijk wordt gebracht met het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM)-project in Doetinchem.

Jackie HeijmanHans Wouters en Anouk Brouwer presenteerden hun lopend onderzoek naar de effectiviteit van het Trauma-Focused Art Therapy protocol (TFAT), ontwikkeld door Karin Alice Schouten.
Als afsluiting van het symposium deelden tweedejaars masterstudenten via een posterpresentatie hun onderzoeksresultaten en ontvingen feedback van professionals en medestudenten.

Lees hier het volledige verslag: Een goed gevoel dankzij ‘Feeling Good!’ (han.nl)

LECTORAAT OZD BESTAAT 10 JAAR EN IS NOG LANG NIET KLAAR MET ONDERZOEK!

Op 13 juni 2024 vond het symposium ‘Samenwerken aan duurzame zorg. Toen, nu en in de toekomst’ plaats, ter ere van het 10-jarig jubileum van het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de HAN. Dit evenement markeerde tevens het afscheid van HAN-lector Miranda Laurant en associate lector Anneke van Vught.

Na het vertrek van Anneke en Miranda is er goed nieuws: het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening (OZD) wordt voortgezet! De academie Gezondheid en Vitaliteit  gaat op zoek naar een nieuwe lector om de huidige koers te continueren.

Lees hier het volledige verslag van het symposium Lectoraat OZD bestaat 10 jaar en is nog lang niet klaar met onderzoek! (han.nl)

Congres Over de Bogen

Verpleegkundig congres: deel je idee, inspireer vakgenoten en win!

Op 12 en 14 november 2024 organiseren de HAN, het Radboudumc, het Rijnstate, de ZZG-Zorggroep, De Waalboog en het CWZ twee interessante evenementen waarbij verpleegkundige perspectieven centraal staan. Het thema dit jaar is ‘Zorgen voor morgen: samen bouwen aan duurzame zorg’.

Het symposium van dinsdag is speciaal gericht op transmurale zorg, langdurige zorg en wijkverpleging. Op donderdag staat de ontwikkeling van onze verpleegkundige professie centraal. Er is beide dagen volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en te leren van vakgenoten. Op donderdag worden tevens drie prijzen uitgereikt voor de meest waardevolle zorg-ideeën.

Aanmelden voor het congres
Elkaar inspireren én van elkaar leren; dat is het doel van het meerdaagse verpleegkundig congres in november. Daarom nodigen we inspirerende sprekers uit met visie op de toekomst van de gezondheidszorg. Bekijk het programma en meld je aan.

Laat anderen van jou leren
Daarnaast zetten we verpleegkundige initiatieven in de spotlights. Heb jij zo’n mooi initiatief bedacht? En gaat jouw idee over netwerken, professionaliseren of implementeren? Dan nodigen we je uit om je resultaten aan een breed publiek te presenteren zodat anderen van jou kunnen leren.

Je kunt meedingen naar één van de drie prijzen. Elke prijs heeft zijn eigen aandachtsgebied.

De Rijn netwerkzorgprijs
Deze prijs is voor de verpleegkundige die actief is in een transmuraal netwerk. Ben jij de persoon die in een netwerk persoonsgericht werkt, is dat netwerkorganisatie overstijgend georganiseerd en zijn de patiënten of cliënten om wie het gaat in dit project betrokken? Dan zoeken wij jou!

De Waal professionaliseringsprijs
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen geboeid worden om het vak uit te gaan voeren, ze te binden en vervolgens te behouden? De Waal professionaliseringsprijs is bedoeld voor een onderzoek ter bevordering van de positionering en professionalisering van het verpleegkundig vak.

De Maas implementatieprijs
Deze prijs is voor een verandering die door een professional geïnitieerd is en leidt tot een vernieuwing in de praktijk. De vorm kan heel divers zijn zoals een implementatietraject op de werkplek of opschaling verandertraject. Kenmerkend is dat het interprofessioneel is ingestoken.

Komt jouw initiatief of idee in aanmerking voor één van de drie prijzen? Download dan het inschrijfformulier van de betreffende prijs en stuur jouw motivatie vóór 17 september 2024 naar events.rha@radboudumc.nl