Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2022 voor Benjamin Wendt

Op 12 mei, de Dag van de Verpleging, heeft Benjamin Wendt de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2022 gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt en is voor beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit het voorgaande jaar. Benjamin won de prijs met zijn artikel over de toepassing van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging.

Het toepassen van infectiepreventiemaatregelen is van groot belang om (zorg) infecties te voorkomen. Tot nu toe was niet duidelijk hoe infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging werden toegepast en welke factoren daarop van invloed zijn. Benjamin Wendt en zijn onderzoeksgroep hebben dit via veldobservaties, groepsdiscussies met verpleegkundigen en verzorgenden, en interviews met cliënten in kaart gebracht.

Uit de observaties bleek dat het correct toepassen van de basismaatregelen zoals handhygiëne en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen een grote variatie kende en vaak suboptimaal was. Mobiele communicatiemiddelen zoals tablets en telefoons zorgden voor veel werkverstoringen en werden bovendien slecht gereinigd. Uit de gesprekken met zorgverleners en cliënten bleek dat het correct toepassen van infectiepreventiemaatregelen werd bemoeilijkt door de minder voorspelbare en ongecontroleerde werkomgeving, het gebrek aan organisatorische ondersteuning, en versnippering, variatie en soms conflicterende informatie m.b.t. richtlijnen en protocollen.

“Een innovatieve, goed opgezette studie met een duidelijke en relevante boodschap”, concludeerde de jury.  Bij de prijs hoort een schilderij en een cheque van vijfduizend euro.

Eind 2021 verscheen het artikel in het toonaangevende tijdschrift ‘International Journal of Nursing Studies’

Lees hier de volledige publicatie: Wendt, B., Huisman-de Waal, G., Bakker-Jacobs, A., Hautvast, J. L., & Huis, A. (2021). Exploring infection prevention practices in home-based nursing care: a qualitative observational study. International Journal of Nursing Studies, 104130.

https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.104130