Julia Crilly

Bezoek Professor Julia Crilly van Griffith University

Nursing Science Nijmegen ontving Julia Crilly en zij sprak met Sivera Berben, Lilian Vloet en Hester Vermeulen. Zij is verpleegkundig hoogleraar Spoedzorg. Ze heeft een duo functie en werkt zowel bij de Griffith University als ook bij Gold Coast Health. In februari volgend jaar zal Hester Vermeulen haar opnieuw ontmoeten tijdens haar visiting professorship aan de Gold Coast van Australië.

Boek leiderschapsontwikkeling verpleegkundigen

Boek Leiderschapsontwikkeling van verpleegkundigen

Lector Marian Adriaanse en Jeroen Peters (MANP) brachten een nieuw boek over leiderschap uit. Dit boek helpt hbo-verpleegkundigen en studenten bij het verwerven en vergroten van leiderschapscompetenties. Dit is een voortdurend proces, dat start aan het begin van de bacheloropleiding en eindigt op het niveau van ervaren verpleegkundig specialist. Het is een mooie aanvulling op het boek Verpleegkundig Leiderschap dat eerder uitkwam en waar begin dit jaar de tweede druk beschikbaar is gekomen.

https://www.bsl.nl/shop/leiderschapsontwikkeling-van-verpleegkundigen-9789036821261.html

Foto HAN promovendus wint publicatieprijs

HAN promovendus wint TVZ publicatieprijs

Mark van Veen heeft met zijn artikel over Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding de tweejaarlijkse TVZ Publicatieprijs 2018 gewonnen. Van Veen is promovendus bij het HAN Lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg van Lector Bouke Koekoek. De prijs bestaat uit een oorkonde en een cheque van € 1.000,-. Om voor de prijs in aanmerking te komen, moet een artikel gaan over innovaties in de directe patiëntenzorg die relevant en implementeerbaar zijn in de beroepspraktijk.

Lees hier meer/

Foto Nijmeegse nominaties Anna Reijnvaanprijs

Drie Nijmeegse nominaties voor de presigeuze Anna Reijnvaanprijs

Nursing Science Nijmegen soort al jaren goed tijdens de Anna Reijnvaanlezing met meerdere nominaties en regelmatig ook prijzen. Dit jaar zijn drie Nijmeegse onderzoekers genomineerd. HAN lector acute intensieve zorg Lilian Vloet voor haar praktische handvatten om ouderenmishandeling te leren signaleren. Wat doe je precies bij een knagen niet-pluisgevoel? https://blog.han.nl/acute-intensieve-zorg/2018/07/12/lectoraat-aiz-ontwikkelt-handvatten-signalering-ouderenmishandeling-in-acute-zorg/

Rianne van Boekel (Radboudumc en HAN-VDO) ‘Relationship between postoperative pain and overall 30-day complications in a broad surgical population’.

Rose Collard (Radboudumc) ‘The impact of frailty on depressive disorder in later life: Findings from the Netherlands study of depression in older persons’. Alle drie de onderzoeken betreffen zorg die verpleegkundigen dagelijks verlenen en effect hebben op verpleegsensitieve uitkomstmaten.

Sturen op patiënt- en familieparticipatie

Binnen Nursing Science Nijmegen is participatie van patiënten en familie een centraal thema dat past binnen persoonsgerichte Essentiele Zorg. Maud Heinen en Hester Vermeulen leverden een rapport op voor de NFU waarmee bestuurders van ziekenhuizen beter kunnen sturen op participatie. Hun rapport met praktische tips is opgenomen in dit programma boekje over sturen op kwaliteit. https://www.nfukwaliteit.nl/pdf/SoK_Programmaboekje_2018.pdf