Boek gezondheid organiseren

Boek Gezondheid Organiseren is uit

Lector Miranda Laurant en hoogleraar Hester Vermeulen maakten bekend dat het nieuwe boek Gezondheid Organiseren uit is. Dit boek helpt verpleegkundigen in opleiding de rollen van zorgverlener, professional, kwaliteitsbevorderaar, samenwerkingspartner en organisator op zich te nemen om echt gezondheid te organiseren. Het geeft inzicht in de ontwikkelingen die bijdragen aan het anders denken over positieve gezondheid. Ook laat het strategieën zien die helpen met werken vanuit dit nieuwe perspectief.

Lees hier meer

Boek leiderschapsontwikkeling verpleegkundigen

Boek Leiderschapsontwikkeling van verpleegkundigen

Lector Marian Adriaanse en Jeroen Peters (MANP) brachten een nieuw boek over leiderschap uit. Dit boek helpt hbo-verpleegkundigen en studenten bij het verwerven en vergroten van leiderschapscompetenties. Dit is een voortdurend proces, dat start aan het begin van de bacheloropleiding en eindigt op het niveau van ervaren verpleegkundig specialist. Het is een mooie aanvulling op het boek Verpleegkundig Leiderschap dat eerder uitkwam en waar begin dit jaar de tweede druk beschikbaar is gekomen.

https://www.bsl.nl/shop/leiderschapsontwikkeling-van-verpleegkundigen-9789036821261.html

Foto Essentiele Zorg in TvZ

Er komt een heel dossier over Essentiële Zorg in TvZ

Nursing Science Nijmegen heeft afspraken gemaakt met TvZ om een heel dossier te vullen over persoonsgerichte Essentiele Zorg. In dit dossier zullen de onderzoeken die voortvloeien uit het door Zonmw gefinancierde Basis Care Revisited programma een plek krijgen. Extra aandacht zal er besteed worden aan de kennisproducten die deze onderzoekslijn heeft opgeleverd en gebruikt kunnen worden in de praktijk en het onderwijs.

https://mijn.bsl.nl/tvz-tijdschrift-voor-verpleegkundige-experts/12344390

Anna Reijnvaanwetenschapsprijs

De Anna Reijnvaanwetenschapsprijs gaat naar Nijmegen

Rianne van Boekel (Radboudumc en HAN-VDO) heeft de Anna Reijnvaan wetenschapsprijs gewonnen met haar onderzoek naar postoperatieve pijn. Rianne’s co-promotor was Lector Rob van der Sande. Pijn is ook een verpleeg sensitieve uitkomst en de zorg voor comfort past in het raamwerk van persoonsgerichte Essentiele Zorg. Zij kreeg de prijs uitgereikt door Sabine Uitslag in de Stadschouwburg van Amsterdam.

https://hanvdo.nl/winnares-anna-reynvaanprijs-voor-pijnonderzoek/

Foto Nijmeegse nominaties Anna Reijnvaanprijs

Drie Nijmeegse nominaties voor de presigeuze Anna Reijnvaanprijs

Nursing Science Nijmegen soort al jaren goed tijdens de Anna Reijnvaanlezing met meerdere nominaties en regelmatig ook prijzen. Dit jaar zijn drie Nijmeegse onderzoekers genomineerd. HAN lector acute intensieve zorg Lilian Vloet voor haar praktische handvatten om ouderenmishandeling te leren signaleren. Wat doe je precies bij een knagen niet-pluisgevoel? https://blog.han.nl/acute-intensieve-zorg/2018/07/12/lectoraat-aiz-ontwikkelt-handvatten-signalering-ouderenmishandeling-in-acute-zorg/

Rianne van Boekel (Radboudumc en HAN-VDO) ‘Relationship between postoperative pain and overall 30-day complications in a broad surgical population’.

Rose Collard (Radboudumc) ‘The impact of frailty on depressive disorder in later life: Findings from the Netherlands study of depression in older persons’. Alle drie de onderzoeken betreffen zorg die verpleegkundigen dagelijks verlenen en effect hebben op verpleegsensitieve uitkomstmaten.

Sturen op patiënt- en familieparticipatie

Binnen Nursing Science Nijmegen is participatie van patiënten en familie een centraal thema dat past binnen persoonsgerichte Essentiele Zorg. Maud Heinen en Hester Vermeulen leverden een rapport op voor de NFU waarmee bestuurders van ziekenhuizen beter kunnen sturen op participatie. Hun rapport met praktische tips is opgenomen in dit programma boekje over sturen op kwaliteit. https://www.nfukwaliteit.nl/pdf/SoK_Programmaboekje_2018.pdf

Tweede druk van het boek Verpleegkundig Leiderschap

De eerste druk van het boek Verpleegkundig Leiderschap was snel uitverkocht en daarom verscheen al snel de tweede druk. Dit boek nodigt de verpleegkundige uit om het thema verpleegkundig leiderschap te verkennen en eigen te maken. Door leiderschap kun jij invloed hebben op de patiëntgerichtheid, effectiviteit en veiligheid van zorg. In het bijzonder op verpleeg sensitieve uikomsten die positief beinvloed worden door persoonsgerichte Essentiele Zorg. https://www.bsl.nl/shop/verpleegkundig-leiderschap-9789036820844.html