Terugblik Congres Over de Bogen en nieuwe datum 2023!

Het verpleegkundig vak en de inhoudelijke beroepsuitoefening ontwikkelen zich in volle vaart. Hoe kunnen verpleegkundigen zelf koers zetten op hun rol in de toekomstige zorg? Over dit thema organiseerden de HAN en het Radboudumc op 10 november de 1e editie van het jaarlijkse congres Over de Bogen. Lees hier alles over het congres en noteer alvast de nieuwe datum in je agenda: 16 november 2023. Verpleegkunde volop in de stroomversnelling (han.nl)

VERPLEEGKUNDIGE ZORG IN DE TOEKOMST: SAMENWERKEN IN DE REGIO                   

Op 4 oktober jl. organiseerden verpleegkundigen van het Radboudumc, CWZ, ZZG, de Waalboog en de HAN een gezamenlijk symposium onder bovenstaande titel. Meer dan 100 deelnemers spraken met elkaar over: ‘Hoe kunnen wij als professionals in de regio Nijmegen samenwerken aan het toekomstbestendig maken van verpleegkundige zorg?’ Er werd veel kennis en ervaring uitgewisseld over welke initiatieven en projecten er in onze regio al zijn. En hoe de verpleegkundige of verzorgende kan meewerken als voortrekker van veranderingen die nodig zijn voor toekomstbestendige zorg.

Bekijk hier de korte film over het symposium Future proof nursing_Hub Nijmegen 2022 on Vimeo .

Congres Over de bogen 10 november 2022

HAN en Radboudumc bouwen met dit nieuwe verpleegkundig congres samen aan de toekomst van de gezondheidszorg. Dat doen ze innovatief, professioneel en in netwerken. Dit jaar vindt de eerste editie plaats van dit jaarlijks terugkerend verpleegkundig congres. Noteer alvast de datum: donderdagmiddag 10 november 2022! Begin september volgt meer informatie over het programma en aanmelden.

Locatie Hogeschool Arnhem en Nijmegen in Nijmegen.

Congres Over de bogen – Radboudumc

Foto Anita Huis

Nieuwe richtlijn Zorginfecties met implementatiegids en hygiënekaart

Om verpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen met het signaleren en voorkomen van zorginfecties is er sinds kort een nieuwe richtlijn. Deze richtlijn is ontwikkeld door dr. Anita Huis (senior onderzoeker IQ healthcare) en haar collega Nynke Bos (junior onderzoeker bij IQ healthcare). Doel is dat een team inzicht krijgt in hoe ze met infectiepreventiemaatregelen omgaat en wat er nog te verbeteren valt. De richtlijn, de implementatiegids en de hygiënekaart zijn te vinden op de site van V&VN.

Nieuwe richtlijn Zorginfecties met implementatiegids en hygiënekaart – ZonMw Digitale Publicaties

PA en VS in anderhalvelijnszorg

Hoe start je als physician assistant of verpleegkundig specialist een initiatief voor anderhalvelijnszorg? Het HAN Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening deed uitgebreid praktijkonderzoek. Het lanceert nu de Implementatiewijzer, met een stappenplan, succesfactoren, tips én 5 voorbeelden.

Physician assistants (PA’s) of verpleegkundig specialisten (VS’en) die een goed idee hebben voor anderhalvelijnszorg en dit willen uitwerken, kunnen gebruik maken van de nieuwe Implementatiewijzer PA en VS in anderhalvelijnszorg. Ook huisartsen en medisch specialisten die aan de slag willen gaan met deze verschuiving van zorg vinden hierin inspiratie en handvatten.

Lees meer over de implementatiewijzer via PA en VS in anderhalvelijnszorg (han.nl)

Toolkit voor zorgprofessionals in crisistijd

Veel zorgprofessionals die in de frontlinie in de COVID-19-crisis werken hebben het moeilijk. Wat helpt hen om tóch op de been te kunnen blijven? Onderzoekers ontwikkelen op basis van de recente ervaringen een toolkit voor duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals in de toekomst bij crisis.

Voor meer informatie over de toolkit: Toolkit voor zorgprofessionals in crisistijd (han.nl)

Palliatieve zorg: hoe competent is wijkverpleging?

Steeds meer mensen met palliatieve zorgvragen ontvangen thuis zorg. Het is dus belangrijk dat de kennis en vaardigheden van de wijkverpleging op dit gebied op orde is. Hoe competent voelt de wijkverpleging zich hierover? In het najaar 2021 deden 12 studenten HAN Verpleegkunde een onderzoek hiernaar.

De opdrachtgever van het onderzoek is het Lectoraat Wijkverpleging samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland. Een van de uitgangspunten in het onderzoek is dat het Kwaliteitskader Palliatieve zorg thuis, uitgebracht door de V&VN, voor de wijkverpleging ondersteunend kan zijn.

Lees meer over het onderzoek via de link Palliatieve zorg: hoe competent is wijkverpleging? (han.nl)

CVA-portaal als casemanager

Mensen die een beroerte hebben gehad, herstellen de eerste tijd vaak in een revalidatiecentrum of ziekenhuis. Hier hebben de verschillende therapeuten veelvuldig contact met elkaar. Maar…. zodra een patiënt thuis verder herstelt, verdwijnen deze contacten en samenwerking grotendeels als sneeuw voor de zon. Lees via de link hoe het CVA-portaal daar een antwoord op is. CVA-portaal als casemanager (han.nl)

Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2022 voor Benjamin Wendt

Op 12 mei, de Dag van de Verpleging, heeft Benjamin Wendt de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2022 gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt en is voor beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit het voorgaande jaar. Benjamin won de prijs met zijn artikel over de toepassing van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging.

Het toepassen van infectiepreventiemaatregelen is van groot belang om (zorg) infecties te voorkomen. Tot nu toe was niet duidelijk hoe infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging werden toegepast en welke factoren daarop van invloed zijn. Benjamin Wendt en zijn onderzoeksgroep hebben dit via veldobservaties, groepsdiscussies met verpleegkundigen en verzorgenden, en interviews met cliënten in kaart gebracht.

Uit de observaties bleek dat het correct toepassen van de basismaatregelen zoals handhygiëne en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen een grote variatie kende en vaak suboptimaal was. Mobiele communicatiemiddelen zoals tablets en telefoons zorgden voor veel werkverstoringen en werden bovendien slecht gereinigd. Uit de gesprekken met zorgverleners en cliënten bleek dat het correct toepassen van infectiepreventiemaatregelen werd bemoeilijkt door de minder voorspelbare en ongecontroleerde werkomgeving, het gebrek aan organisatorische ondersteuning, en versnippering, variatie en soms conflicterende informatie m.b.t. richtlijnen en protocollen.

“Een innovatieve, goed opgezette studie met een duidelijke en relevante boodschap”, concludeerde de jury.  Bij de prijs hoort een schilderij en een cheque van vijfduizend euro.

Eind 2021 verscheen het artikel in het toonaangevende tijdschrift ‘International Journal of Nursing Studies’

Lees hier de volledige publicatie: Wendt, B., Huisman-de Waal, G., Bakker-Jacobs, A., Hautvast, J. L., & Huis, A. (2021). Exploring infection prevention practices in home-based nursing care: a qualitative observational study. International Journal of Nursing Studies, 104130.

https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.104130