EEN GOED GEVOEL DANKZIJ ‘FEELING GOOD!’

Op 7 juni vond het symposium ‘Feeling Good!’ plaats, georganiseerd door de Masteropleiding Vaktherapie en het Lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg. Het thema van het symposium was psychisch lijden, een onderwerp dat niet zozeer over ziekten in het hoofd gaat, maar over de uitdagingen die mensen tegenkomen in hun dagelijks leven.

De dag werd geopend door lector Suzanne Haeyen, waarop een lezing volgde door Prof. dr. Jim van Os over ‘De ggz als complex probleem en de rol van vaktherapie in de transformatie’. Aansluitend liet Manon Binnenmars, psychomotorisch therapeut, zien hoe de visie van Van Os in de praktijk wordt gebracht met het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM)-project in Doetinchem.

Jackie HeijmanHans Wouters en Anouk Brouwer presenteerden hun lopend onderzoek naar de effectiviteit van het Trauma-Focused Art Therapy protocol (TFAT), ontwikkeld door Karin Alice Schouten.
Als afsluiting van het symposium deelden tweedejaars masterstudenten via een posterpresentatie hun onderzoeksresultaten en ontvingen feedback van professionals en medestudenten.

Lees hier het volledige verslag: Een goed gevoel dankzij ‘Feeling Good!’ (han.nl)