ZonMw subsidie voor onderzoek naar verpleegkundige zeggenschap en essentiële zorg

In april 2023 hebben Getty Huisman-de Waal en collega’s subsidie ontvangen van ZonMw voor onderzoek naar essentiële zorg en verpleegkundige zeggenschap. Hierdoor kan gestart worden met onderzoek naar verpleegkundige zeggenschap voor pijn en slaap in het Radboudumc.

Internationaal en nationaal is een beweging gaande naar passende, essentiële zorg. Essentiële zorg, zoals zorg voor pijn en slaap, wordt in de dagelijkse praktijk echter onvoldoende evidence based geleverd, door een tekort aan zeggenschap bij verpleegkundigen. Zeggenschap en autonomie zijn onmisbaar om zelf beslissingen over eigen handelen te nemen. In dit project wordt met behulp van participatief actieonderzoek een verpleegkundige zeggenschapsinterventie ontwikkeld om pijn en slaap te verbeteren voor de chirurgische patiënt. Deze interventie wordt ontwikkeld met behulp van interviews, focusgroepen en vragenlijsten onder zowel patiënten als verpleegkundigen. Vervolgens zal een interventieperiode volgen van 6 maanden waarin deze interventie wordt ingezet in de praktijk. Tijdens deze periode zal 2-wekelijks een bijeenkomst volgen om ervaringen en vooruitgang te bespreken met experts (interdisciplinaire). Vervolgens zal gekeken worden naar proces- en effectuitkomsten, zowel onder verpleegkundigen als patiënten. Het doel van dit onderzoek is om verpleegkundige zeggenschap te versterken en om patiëntuitkomsten te verbeteren voor pijn en slaap.  De ontwikkelde aanpak voor verpleegkundige zeggenschap zal breder toepasbaar zijn.

Door deze subsidie gaat Wilmieke van Ooijen starten met een promotietraject. Wilmieke is werkzaam als verpleegkundig wetenschapper binnen Centrum Buik en Bekken.

VERPLEEGKUNDE VOLOP IN DE STROOMVERSNELLING – (Terugblik) Congres over de Bogen

HAN en Radboudumc bouwen met dit nieuwe verpleegkundig congres samen aan de toekomst van de gezondheidszorg. Dat doen we innovatief, professioneel en in netwerken. Afgelopen donderdag (10 november 2022) vond de eerste editie van dit jaarlijks terugkerend verpleegkundig congres Over de bogen plaats. De datum voor volgend jaar staat al vast: 16 november 2023. Dus noteer de datum alvast in de agenda! Congres Over de bogen – Radboudumc