VAN VERONDERSTELLEN NAAR ONDERBOUWEN

Op woensdag 22 november markeerden HAN University of Applied Sciences en GGNet, zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg, een belangrijk moment. Per dit studiejaar wordt het HAN Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen namelijk voortgezet als regulier lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg.

Het lectoraat heeft als missie om vaktherapie te verduidelijken en te onderbouwen voor diverse belanghebbenden, waaronder cliënten, vaktherapeuten, collega’s van andere disciplines en beleidsmakers. Het sluit daarmee aan op de groeiende behoefte aan onderzoek naar vaktherapie. Lees hier het volledige bericht Van veronderstellen naar onderbouwen (han.nl)

START LECTORAAT VAKTHERAPIE IN DE GEZONDHEIDSZORG

Per 1 september 2023 is het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen gecontinueerd onder de naam Lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg. Deze verandering betreft de overgang van een `bijzonder’ naar een `regulier’ lectoraat en een bredere insteek voor de onderzoeken binnen het lectoraat: niet meer alleen gericht op persoonlijkheidsstoornissen maar op een brede populatie van de gezondheidszorg. Meer info:

https://www.han.nl/nieuws/2023/08/start-lectoraat-vaktherapie-in-de-gezondheidszorg/