Per 1 september 2023 is het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen gecontinueerd onder de naam Lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg. Deze verandering betreft de overgang van een `bijzonder’ naar een `regulier’ lectoraat en een bredere insteek voor de onderzoeken binnen het lectoraat: niet meer alleen gericht op persoonlijkheidsstoornissen maar op een brede populatie van de gezondheidszorg. Meer info:

https://www.han.nl/nieuws/2023/08/start-lectoraat-vaktherapie-in-de-gezondheidszorg/

Previous PostNext Post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *