Zeggenschap en autonomie voor passende essentiële zorg

Landelijk is een beweging naar meer passende zorg op gang gebracht. Binnen de verpleegkunde is essentiële zorg het hart van ons vakgebied. Zeggenschap is onmisbaar om beslissingen te kunnen nemen over passende essentiële zorg, het eigen handelen en de organisatie van zorg.

Lees hier de blog van Getty Huisman-de Waal en Wilmieke Bahlman-van Ooijen Passende essentiële zorg: zeggenschap en autonomie | ZonMw

SLIMME, SCHONE EN SOCIALE ACUTE ZORG. EEN NIEUWE KOERS

De acute zorg slimmer, schoner en socialer, wie wil dat nu niet?
Op welke manier kunnen technologische innovaties de acute intensieve zorg verbeteren en levens redden? Hoe kunnen we afval verminderen? Hoe kun je naasten beter betrekken in de zorg met praktische tools? Hoe draag je bij aan duurzame inzetbaarheid van acute zorgprofessionals?

29 mei 2024 12.00-17.30u HAN Kapittelweg 33, Nijmegen

vindt een symposium plaats met lezingen en workshops rondom dit thema. We nodigen je van harte uit om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Meer informatie en aanmelden via deze link Slimme, schone en sociale acute zorg (han.nl)

ZonMw subsidie voor onderzoek naar verpleegkundige zeggenschap en essentiële zorg

In april 2023 hebben Getty Huisman-de Waal en collega’s subsidie ontvangen van ZonMw voor onderzoek naar essentiële zorg en verpleegkundige zeggenschap. Hierdoor kan gestart worden met onderzoek naar verpleegkundige zeggenschap voor pijn en slaap in het Radboudumc.

Internationaal en nationaal is een beweging gaande naar passende, essentiële zorg. Essentiële zorg, zoals zorg voor pijn en slaap, wordt in de dagelijkse praktijk echter onvoldoende evidence based geleverd, door een tekort aan zeggenschap bij verpleegkundigen. Zeggenschap en autonomie zijn onmisbaar om zelf beslissingen over eigen handelen te nemen. In dit project wordt met behulp van participatief actieonderzoek een verpleegkundige zeggenschapsinterventie ontwikkeld om pijn en slaap te verbeteren voor de chirurgische patiënt. Deze interventie wordt ontwikkeld met behulp van interviews, focusgroepen en vragenlijsten onder zowel patiënten als verpleegkundigen. Vervolgens zal een interventieperiode volgen van 6 maanden waarin deze interventie wordt ingezet in de praktijk. Tijdens deze periode zal 2-wekelijks een bijeenkomst volgen om ervaringen en vooruitgang te bespreken met experts (interdisciplinaire). Vervolgens zal gekeken worden naar proces- en effectuitkomsten, zowel onder verpleegkundigen als patiënten. Het doel van dit onderzoek is om verpleegkundige zeggenschap te versterken en om patiëntuitkomsten te verbeteren voor pijn en slaap.  De ontwikkelde aanpak voor verpleegkundige zeggenschap zal breder toepasbaar zijn.

Door deze subsidie gaat Wilmieke van Ooijen starten met een promotietraject. Wilmieke is werkzaam als verpleegkundig wetenschapper binnen Centrum Buik en Bekken.

Zie ook: Passende essentiële zorg: zeggenschap en autonomie | ZonMw

OUDERENMISHANDELING HERKENNEN EN AANPAKKEN

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg ontwikkelde de EldeR Abuse ScalE: ERASE. Het is een praktisch instrument voor herkenning en aanpak van ouderenmishandeling door professionals in de zorg. ERASE is nu al in enkele ziekenhuizen in gebruik. ERASE is mogelijk ook inzetbaar in andere zorgorganisaties.
1 op de 20 ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling. Hoe kun je dit vaak verzwegen leed van oudere patiënten -in overleg met collega’s in de zorg- beter waarneembaar en bespreekbaar maken? Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN ontwikkelde het nieuwe signaleringsinstrument EldeR Abuse ScalE (ERASE). Het is een praktisch instrument dat professionals helpt om vast te stellen of het mogelijk om ouderenmishandeling gaat. Lees hier het artikel Ouderenmishandeling herkennen en aanpakken

RIJNSTATE EN HAN LEGGEN NIEUWE SAMENWERKING VAST IN OVEREENKOMST

Rijnstate en HAN University of Applied Sciences (HAN) gaan de komende jaren intensiever samenwerken. De 2 partijen hebben op 9 januari 2023 een overeenkomst ondertekend, waarin afspraken staan over structurele samenwerking op het gebied van opleiden en onderzoek.

Met deze overeenkomst spelen de partijen in op de grote uitdagingen in de zorgsector. Er is veel uitstroom onder zorgprofessionals, en tegelijkertijd neemt door vergrijzing de vraag naar zorg in de komende jaren juist toe. Om die ontwikkelingen goed op te vangen, gaan Rijnstate en de HAN het opleiden van zorgprofessionals meer verweven met de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis. En gaan ze samen meer werk maken van zorginnovatie. 
Lees hier het volledige artikel Rijnstate en HAN leggen nieuwe samenwerking vast in overeenkomst

VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST IN DE WIJK

Verpleegkundig Specialisten (VS) in de wijk kunnen een belangrijke brugfunctionaris zijn tussen de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg. Biedt dit kansen voor kwaliteit en toegankelijkheid voor patiënten? Onderzoek naar de VS in de wijk bij Buurtzorg heeft inzichten en een handreiking opgeleverd.

Lees hier het volledige artikel Verpleegkundig Specialist in de wijk (han.nl)

Volgend jaar krijgen we meer zeggenschap, wat gaat er veranderen?

Volgend jaar wordt de inspraak van verpleegkundigen op het zorgbeleid bij wet geregeld. Maar verandert er echt iets ten gunste van verpleegkundigen? Hoogleraar verplegingswetenschap Hester Vermeulen legt uit en raadt aan: ‘Stap nu al op bestuurders af en laat je horen’.

Lees het artikel via Nursing.nl Volgend jaar krijgen we meer zeggenschap, wat gaat er veranderen? – Nursing

Toolkit voor zorgprofessionals in crisistijd

Veel zorgprofessionals die in de frontlinie in de COVID-19-crisis werken hebben het moeilijk. Wat helpt hen om tóch op de been te kunnen blijven? Onderzoekers ontwikkelen op basis van de recente ervaringen een toolkit voor duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals in de toekomst bij crisis.

Voor meer informatie over de toolkit: Toolkit voor zorgprofessionals in crisistijd (han.nl)